Logowanie

Losowe zdjęcieSłownik niezbędnych terminów:

1. Krzyżówka - Oznacza zapylenie kwiatu żeńskiego wybranym zapylaczem czyli kwiatem męskim innej roślinki.
2. Self - Oznacza zapylenie kwiatu żeńskiego kwiatem męskim z tej samej roślinki.
3. Sibb -  Oznacza zapylenie kwiatu żeńskiego pochodzącego z ziarna tych samych rodziców co zapylacza, ale z innej roślinki. Np. mam posadzone dwie roślinki 890. Kwiat żeński rośnie na jednej a kwiat męski na drugiej.
4. lobe - Kwiat żeński ma słupek na którym jest znamię. Znamię ma przedziały od 3 do 6 części, które w USA nazywają lobe a u nas łatki.
5. Oznaczenie nasion - Przy nasionkach są podawani rodzice. Pierwsza oznacza matkę, a druga ojca. Np. 890 Styra z 1100 Bobier x 1024 Pukos.
6. DMG - oznacza, że nasiono pochodzi z uszkodzonej dyni nie mogącej uczestniczyć w zawodach.
7. EXH - dynia mogła być tylko na pokazach.
8. EST - dynia według pomiarów.
9. UOW - dynia została zważona w domu nieoficjalnie / nie na zawodach/.
10. Squash – dynia o kolorach od szarego do zielonego.

11. Open - zapylenie otwarte przez owady.
 

Przy opracowaniu słownika pomagał Rekordzista Polski, Jan Styra

 

made by Pumpkin.pl