Logowanie

Losowe zdjęcie

kot


Przeliczenie miar amerykańskich

 

Wzór przeliczający stopnie Fahrenheita na Celcjusza:

 t[°C] = (5/9) * (tF[°F] - 32)

 

Wzór przeliczający stopnie Celcjusza na Fahrenheita :

t[°F] = tC[°C] * (9/5) + 32

 

1 lb = 0,453592 kg = 16 oz (uncji)

1 ft = 0,3048 m

 

made by Pumpkin.pl