Logowanie

Losowe zdjęcie

styra


Nawóz Lithovit ®

W wyścigu o największa dynię hodowcy stosują nowoczesne nawozy, należy do nich Lithovit

Lithovit ® jest pierwszym nawozem CO2, który może być skutecznie stosowany także na wolnym powietrzu. Składa się z węglanu wapnia z licznymi, ważnymi mikropożywkami.
Większość cząsteczek nawozu Lithovit ® jest tak mała (<10 μm), że liście roślin mogą pobierać je bezpośrednio przez otwory szparkowei. We wnętrzu liścia cząstki nawozu Llithovitu rozpadają się i uwalniając CO2 oraz inne substancje składowe.

Fotosynteza u większości roślin uprawnych przebiega przy udziale 0,04 % zawartości CO2 w normalnym powietrzu suboptymalnie. Optymalny wynik fotosyntezy, przy odpowiedniej optymalną temperaturzeę, jak również wystarczające zaopatrzenie w pożywki i wodę osiąga się przy ok. 0,1 % zawartości CO2. Stosując Lithovit ® - nawóz z CO2 na świeżym powietrzu- można zwiększyć wynik fotosyntezy. Działanie to wzmacniane jest dodatkowo przez zawarte w nawozie Llithovit ® mikropożywki.
 

Nawóz do liści do stosowania na wolnym powietrzu Lithovit ® CO2 jest nanotechnologicznym najwyższej klasy produktem statyczno- dynamicznej aktywizacji. Wysokoenergetyczne cząstki nawozu Llithovit ® rozpylone drobno na płatkach liści wchłaniane są bezpośrednio przez otwory szparkowe i zamieniane na dwutlenek węgla. Lithovit ® może w ten sposób wymiernie podwyższyć stopę fotosyntezy, ponieważ naturalnym składnikiem powietrza jest CO2-który – jest czynnikiem istotnie ograniczającym fotosyntezę na świeżym powietrzu. Wynikiem stosowania nawozu Lithovit ® jest zwiększenie zbiorów przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę, ponieważ rośliny poddawane działaniu nawozu Lithovit ® mogą w warunkach stresu wodnego mieć dłużej zamknięte otwory szparkowe. Zawarte dodatkowo w środku mikropożywki i ważne dla fizjologii roślin elementy śladowe, jak mangan, miedź, cynk etc. wzmacniają dodatkowo wytrzymałość, wzrost, witalność i ogólną jakość zbiorów.

Lepsze zbiory, lepsza jakość i zdolność do przechowywania

Przyspieszony wzrost i intensyfi kacja zazielenienia

Wzmocnienie odporności, wzrostu i witalności

Zwiększenie siły, tolerancji na mróz, suszę i odporności na szkodniki

Poprawa zaopatrzenia roślin w ważne elementy śladowe

Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę

made by Pumpkin.pl